Vrouwenemancipatie

De emancipatie van vrouwe is een belangrijke doelstelling van Stichting Together want in India worden vrouwen nog ste eds achtergesteld. 

Veel van onze projecten zijn er op gericht vrouwen weerbaarder en zelfstandiger te maken. In India bestaan al zogenoemde Woman Selfhelp Groups. Ze krijgen dan een opleiding waardoor ze betaald werk kunnen gaan doen. 

Een eigen inkomen is voor vrouwen van groot belang om zelfstandig en zelfredzaam te worden. De Indiase organisatie Areds doet veel aan vrouwen emancipatie door middel van speciale cursussen en Stichting Together wil dat versterken in haar projectgebied.