Togetherhome

Het Togetherhome is een huis waar opvang wordt geboden aan volwassenen met een verstandelijke beperking. 
De opvang voor mensen met een beperking wordt al vaak geregeld door particuliere initiatieven, maar daar is een groot tekort aan. Er is met name behoefte aan kleinschalige woonvormen waar de cliënten goede medische verzorging krijgen en waar zij op een professionele manier begeleid kunnen worden met maximale mogelijkheden voor ontwikkeling.

Foto: Harry Geven tussen jongens die ook na hun 18e jaar aandacht verdienen. 

De naam Togetherhome is door de stichting bedacht naar het voorbeeld van het Thomashuis in Terborg dat door bestuurslid Harry Geven en zijn vrouw Leonie wordt gerund.


Foto: Het Togetherhom in India, net voor de opening.

De paters ter plaatse hebben grond beschikbaar gesteld voor een gebouw. In 2017 is met de bouw begonnen en tijdens het projectbezoek in maart 2018 is het gebouw officieel geopend waarbij een aantal bestuursleden aanwezig waren. Het gebouw is inbeginsel bedoeld voor ca.15 bewoners. Op termijn zou dat uitgebreid kunnen worden tot maximaal 20 bewoners. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste gediplomeerde krachten. De Nederlandse organisatie van Thomeshuizen steunt dit project maar in India wordt toch voor de naam Togetherhome gekozen omdat Stichting Together daar al bekend is. 

In de loop van 2018 zijn de eerste bewoners er in getrokken. Dat zijn mensen met een beperking die daar in een veilige, vertrouwde en menswaardige woonsituatie kunnen verblijven.