Togetherhome

Het Togetherhome is een huis waar opvang wordt geboden aan volwassenen met een verstandelijke beperking. 
De opvang voor mensen met een beperking wordt al vaak geregeld door particuliere initiatieven, maar daar is een groot tekort aan. Er is met name behoefte aan kleinschalige woonvormen waar de cliënten goede medische verzorging krijgen en waar zij op een professionele manier begeleid kunnen worden met maximale mogelijkheden voor ontwikkeling.

Foto: Harry Geven tussen jongens die ook na hun 18e jaar aandacht verdienen. 

De naam Togetherhome is door de stichting bedacht naar het voorbeeld van het Thomashuis in Terborg dat door bestuurslid Harry Geven en zijn vrouw Leonie wordt gerund.

Het is haalbaar om te starten in een gebouw met 10 tot 15 bewoners dat uitgebreid kan worden tot maximaal 20 bewoners. Er wordt gewerkt met vaste gediplomeerde krachten. De paters ter plaatse hebben grond beschikbaar voor een gebouw. Het ziet er naar uit dat het eind 2017 gerealiseerd zal zijn.  De Nederlandse organisatie van Thomeshuizen steunt dit project maar in India wordt toch voor de naam Togetherhome gekozen omdat de stichting daar al bekend is. De plannen gaan uit van 10 tot 20 mensen met een beperking die daar in een veilige, vertrouwde en menswaardige woonsituatie kunnen verblijven.