Boerderijprojecten   

Melkveebedrijf

Onze eerste boerderij doet het goed en was sneller dan verwacht al kosten neutraal. Het werk wordt gedaan door een boer, samen met zijn vrouw en mensen uit de buurt. Verder is er een melkman die dagelijks de melk verkoopt en er zijn ongeveer 8 vrouwen die het land bewerken. 

Foto: Per motorfiets gaat de melk direct van koe naar consument
Er zijn ongeveer 10 melkgevende koeien die speciaal zijn geselecteerd om hun melkproductie in droge gebieden. De melkproductie kan verder omhoog gebracht worden door betere voeding voor de koeien. Door de extra melkopbrengst kan er winst gemaakt worden. Verder kan het financiële resultaat nog verbeteren door meer diervoeder zelf te verbouwen. Studenten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling hiervan. Daarnaast worden mogelijkheden ontwikkeld voor de productie van levensmiddelen zoals ijs.

Boerderij voor geiten en kippen

Een boerderij voor geiten en kippen is een nieuwere ontwikkeling. Dit vraagt een minder hoge investering dan een melkveebedrijf. Daardoor zou het sneller gerealiseerd kunnen worden. Er is in Sembattu een stuk grond beschikbaar gesteld door de Norbertijner paters en ook is er een echtpaar beschikbaar voor de basiswerkzaamheden. Het gebouw is inmiddels gereed en heeft een verhoogde vloer waarop de geiten verblijven en daar onder is ruimte voor kippen. 

Foto’s:  Links, het onderkomen voor de koeien en rechts voor geiten en kippen.

De verdiensten van de geiten- en kippenboerderij worden gehaald uit de verkoop van kippen- en geitenvlees en van eieren. Er is een toenemende vraag naar deze producten. De locatie dicht bij een grote stad is belangrijk voor groeiende verkoopmogelijkheden. Voor studenten ligt hier een uitdaging voor de ontwikkeling van langere houdbaarheid van vleesproducten.