Omschrijving van de doestelling en organisatie van 

“Stichting Together”

 

“Samen werken aan ontwikkeling”

Together,
Samen investeren,
Samen de organisatie verbeteren,
Samen tegenslagen overwinnen,
Samen ervaring en kennis uitwisselen,
Samen verbeteren,
Samen genieten van de vooruitgang.

India is een kleurrijk land met kleurrijke mensen.
  

Dat dragen we ook uit in ons beeldmerk (Logo) 

We doen dat onder meer
door de vlaggen van Nederland en India samen te voegen.

 

Wat is ons doel

Het realiseren van projecten in India, waardoor de armste mensen in dat gebied zelfvoorzienend kunnen zijn in hun eerste levensbehoefte.

Met beperkte investeringen veel ontwikkeling bewerkstelligen.

Hoe kunnen we dat bereiken

Door samen te werken met studenten en deskundigen in Nederland en India
bij het ontwikkelen van innovatieve projecten. 

Het draagvlak verstevigen door betrokkenen uit te nodigen
om te participeren in de ontwikkelingsprocessen.

 

Wat hebben we al gedaan

De afgelopen 15 jaar hebben we projecten gerealiseerd die de levensomstandigheden van duizenden mensen hebben verbeterd.
Ze beschikken nu over voldoende water en voedsel,
hebben huizen en denken en werken zelfstandiger.

 

Wat gaan we doen

We realiseren projecten die werkgelegenheid bieden en dus zelfvoorzienend zijn zoals een melkveebedrijf, een geiten- en kippenboerderij, biologische landbouw, productie van voedingsmiddelen en kleding.
Daarnaast zorgen we voor een veilige opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en gaan we de positie van vrouwen versterken door het organiseren van Women Selfhelp Groups.

 

 

Together Self-Supporting Center

In het Together Self-Supporting Center (TSSC) komen projecten samen op gebied van veehouderij, biologische landbouw, productie en verkoop van voedingsmiddelen, opvang en begeleiding van mensen met een beperking en het opleiden van veel vrouwen. Binnen het TSSC kunnen projecten elkaar ondersteunen en versterken. 

Het is een voorbeeld van sociaal ondernemen.

 

Communicatie

Alle relevante informatie plaatsen we op onze website: www.stichtingtogether.nl en we verspreiden regelmatig nieuwsbrieven

We treden eenduidig naar buiten op basis van
een meerjarenplan en een duidelijk logo met de toevoeging:
“Samen werken aan ontwikkeling”

 

Organisatie in Nederland

Een platte organisatie met korte lijnen en
bestuursleden met veel kennis en ervaring op diverse terreinen.
Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van deskundigheid van partners.

 

Organisatie in India

We werken langjarig samen met verschillende partners ter plaatse
en wij voelen ons gelijkwaardig aan onze partners in India.

Het enthousiasme van de betrokkenen groeit nog steeds
doordat ze voortdurend meer resultaten ervaren. 

Er wordt gewerkt aan meer draagvlak,
vooral ook bij overheid en bankwezen.

 

Organisatieschema

Alle projecten zoals het melkveebedrijf, de geitenboerderij, het Togetherhome en de vrouwen zelfhulp groepen staan in verbinding met het Together Self Supporting Center(TSSC) en worden van daaruit aangestuurd.
Nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld productie van voedingsmiddelen en modeartikelen, worden op dezelfde wijze aan het TSSC gekoppeld. 

Daarnaast is er de inbreng van alle partners in Nederland en India zoals sponsoren en donateurs, de Norbertijner paters, studenten, externe adviseurs en projectpartners.

Ter vergelijking

Stichting Together is een kleine organisatie
in een klein land met ca. 17 miljoen inwoners.
India is een groot land, ca. 80 keer de oppervlakte van Nederland
met ca. 1200 miljoen inwoners.

Nederland is een koninkrijk onderverdeeld in 12 provincies.
India is een federale republiek, onderverdeeld in 29 staten.
Ons projectgebied ligt in de staat Tamil Nadu in het zuiden van India.

Het bruto nationaal product per inwoner is in Nederland € 43000,--
In India is dat € 4000,-- en bij de kasteloze bevolking slechts € 500,--.

Wij helpen de armste mensen in India vooruit
en ontwikkelen daarmee ook ons zelf.

 

Wij zijn klein, denken groot en handelen naar vermogen.