stichting Together Samen voor India

Nieuws

Eerst leren, dan werk en inkomen

In Europese en Amerikaanse modezaken hangt kleding die o.a. in India onder slechte arbeidsomstandigheden is gemaakt. Het gaat veelal om kinderarbeid, meisjes jonger dan 18 jaar die weinig betaald krijgen en buitensporig overwerk doen in ongezonde en onveilige omstandigheden.

Dat meldt de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een onlangs verschenen rapport. Het gaat om jonge werkneemsters die behoren tot de dalit, een kasteloze bevolkingsgroep in de regio Tamil Nadu, in het zuiden van India. Stichting Together is in deze regio actief in Thiruvettriyur, een gebied bestaande uit 16 dorpen. We proberen daar de bevolking minder afhankelijk en meer zelfredzaam te maken.

Op zich is het goed dat er fabrieken zijn waar mensen met hun werk een inkomen kunnen verdienen want werkloosheid is zeker geen optie. Waar het om gaat is dat jonge meisjes onderwijs moeten krijgen en na een basisopleiding ook vakgerichte studies kunnen volgen. Pas daarna zouden ze moeten gaan werken tegen een redelijk loon zodat ze op een later moment ook de opleiding van hun kinderen kunnen betalen. Na een goede opleiding kunnen ze ook zelf een bedrijfje beginnen, misschien wel een naaiatelier, een winkel of een kindercrèche. Daarvoor gaat Stichting Together de ‘Zelfhulpgroepen voor Vrouwen’ steunen.

De economie in India groeit wel flink maar door de enorme omvang van dit land profiteert daar lang niet elke bevolkingsgroep van. Juist de armste mensen pakken elke strohalm om iets van het leven te maken. Daardoor zijn ze kwetsbaar en gemakkelijk uit te buiten. De Nederlandse textielbranche zegt dat diverse partijen zoeken naar oplossingen voor deze situatie. Op termijn zal daardoor wel wat verbeteren maar Stichting Together gaat voor direct resultaat, al is het op kleine schaal, eerst voor 1500 vrouwen. Wat kleinschalig begint kan zich uitbreiden als een olievlek.

Daarom vragen we aan sponsors en donateurs een extra bijdrage om de projecten in Thiruvettriyur in het zuiden van India mogelijk te maken. Uw bijdrage storten kan op bankrekening 6219.57.739 t.n.v. Stichting Together. Neem voor meer informatie contact op via info@stichtingtogether.nl. Bedrijven en organisaties die zo hun sociale gezicht tonen krijgen extra waardering en voor donateurs geeft het een goed gevoel als ze mensen helpen met het bouwen aan een betere toekomst.