Nieuwsbrief  2018   Nr.   1

Aan de vrienden van Stichting Together

2017 was een bijzonder jaar.

Nooit eerder realiseerde Stichting Together zo veel ontwikkelingen als afgelopen jaar. Alle betrokkenen zowel in India als in Nederland hebben daar hard voor gewerkt en daar zijn we iedereen erg dankbaar voor. Naast het verder verbeteren van eerder in gang gezette projecten zoals het melkveebedrijf, zijn veel nieuwe projecten opgestart zoals ondermeer een geiten- en kippenboerderij en het Togetherhome. Stages van studenten van de HAS in Den Bosch en Venlo hebben veel opgeleverd voor de projecten maar ook voor de studenten zelf.

Veel activiteiten

Zoals we in de Nieuwsbrief van december al meldden stond er die maand veel op het programma. Na de succesvolle Sinterklaas inpakdag op zaterdag 2 december in het Thomashuis in Terborg, stond de stichting op zaterdag 9 december met een kraam op de besneeuwde Kerstmarkt van de Rotary in ’s-Heerenberg. Stichting Together was daar één van de Goede Doelen waar de opbrengst van de Rotary Club Bergh naar toe ging. De opbrengst werd op 21 december bekend gemaakt. We mochten een cheque  met een bedrag van € 3000,00 in ontvangst nemen. Ook zaterdag 16 december stonden we op een kerstmarkt. Deze keer in Wageningen bij Het Zuivelhoekje. Deze kaasspecialist kreeg afgelopen jaar het predicaat “Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak competitie 2017”, en verkoopt onder meer Together kaas. Dat is een speciaal geselecteerde kaas waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan de projecten van Stichting Together.
Het afgelopen jaar heeft dat zelfs zo’n € 3000,00 opgebracht.

          

                                                      Foto’s;  Kerstmarkt Rotary Bergh                                            Overhandiging cheque kwam in de krant

Mr. Samy op bezoek

In december was Mr. Samy enkele dagen bij ons op bezoek. Hij is oprichter en directeur van de Indiase organisatie Areds die zich inzet voor de rechten van vrouwen. Ook zijn vrouw strijdt voor betere rechten voor vrouwen. Zij is actief in de landelijke Indiase politiek. Mr. Samy is ook één van de auteurs van het boek “Paths of Human Economy”. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, schreef het voorwoord voor dit boek. Mr. Samy heeft eerder als professor colleges gegeven aan de universiteiten in Tilburg en Leuven. Tijdens dit bezoek heeft hij op 20 december een lezing gegeven in Haarlem, bij een organisatie die werkt aan een nieuw grootschalig project in India, een 100% circulaire economie van de Indiase textielindustrie. Dit project wordt o.a. ondersteund door de Nederlandse overheid. Stichting Together is door deze organisatie benaderd om te zien of we elkaar kunnen versterken. Op 21 december verzorgde Mr. Samy in de middag een zelfde lezing voor Stichting Together bij Fascini in ’s-Heerenberg en ‘s avonds in het Dorpshuis in Zeddam. Op het gebied van vrouwenemancipatie gaan we in India meer samen werken met zijn organisatie Areds. Deze organisatie heeft in India een steeds groter draagvlak en dat is belangrijk om meer mensen en organisaties uit India bij onze projecten te betrekken.

     

Foto’s: Mr. Samy en zijn boek.      

 

Protestante Gemeente Leiderdorp

Bijzonder ingenomen zijn we met de activiteiten van de Protestante Gemeente Leiderdorp. Jaarlijks organiseert deze kerkelijke gemeenschap boekenmarkten waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. Goede doelen in de eigen omgeving krijgen 75% van de opbrengst en de andere 25% gaat naar een goede doelen project in het buitenland. Tijdens een vergadering van Stichting Together op 8 februari in Utrecht kwam daar een afvaardiging uit Leiderdorp op bezoek om een cheque te overhandigen van maar liefst € 7540,00.  Dit bedrag zal worden gebruikt voor de inrichting van het eerste Togetherhome in India. We zijn de initiatiefnemers in Leiderdorp zeer erkentelijk voor deze geweldige bijdrage. Het biedt de mogelijkheid om het Togetherhome echt huiselijk te maken.


Foto: De cheque van Protestante Gemeente Leiderdorp.

 

Projectreis 2018
Een groep van 6 personen, waaronder 4 bestuursleden, vertrok op zondag 25 februari voor projectbezoek naar India. Het was een overvol programma met bezoeken aan huidige en vroegere projecten. Daarnaast werden mogelijkheden bestudeerd voor nieuwe projecten. Het was volgens de reizigers een geweldige ervaring om te zien dat de boerderijen goed functioneren en dat er nog steeds ijs wordt gemaakt en verkocht. Water blijft een probleem. Tijdens de aanwezigheid van bestuursleden werd er op twee plaatsen naar water geboord. Op één plaats had dat succes. Water blijft om aandacht vragen. Daarom worden er  tevens nieuwe waterbesparende maatregelen genomen zoals o.a. een druppelsysteem en de opvang van waste (gebruikt) water. Het is ook belangrijk om te zoeken naar andere gewassen dan rijst. Omdat rijst heel erg veel water nodig heeft zijn studenten van de HAS vorig jaar al intensief met andere gewassen in de weer geweest. De eerste resultaten zijn positief, maar er zal meer water bespaard moeten worden. Daar zal blijvend veel aandacht voor nodig zijn.

     
               Foto’s: Hier had boren naar water succes                                                      en ook de boerderijen zijn goed op weg.

 

Togetherhome
Bijzonder groot was de belangstelling naar de stand van zaken rond het Togetherhome. Op de laatste foto’s die we per mail binnen kregen was te zien dat er nog veel moest gebeuren. De laatste weken is er dan ook bijna dag en nacht doorgewerkt. Dankzij die extra inspanningen kon het Togetherhome nog net geopend worden aan het einde van de projectreis. De officiële opening was een geweldig feest met veel genodigden, honderden bezoekers en muziek en dans op een groot podium.


Foto: Het nieuwe Togetherhome.

 

Onder de gasten waren het hoofd van de gehandicaptenzorg en de minister van Gezondheid in de staat Tamil Nadu. Dat zijn belangrijke mensen in een deelstaat die met bijna 70 miljoen inwoners vergelijkbaar is met landen als Duitsland en Frankrijk.

Dat deze belangrijke gasten veel langer bleven dan de geplande tijd geeft aan dat ze het een bijzonder initiatief vonden. Het Togetherhome is dan ook een keurig gebouw geworden waar iedereen trots op is. Er moet nog wat afgewerkt en ingericht worden en daarna kunnen de eerste bewoners het gebouw gaan bewonen en er hun vertrouwde ‘eigen’ huis van maken.

 

Op weg naar de toekomst

De projectreis 2018 zit er weer op. Vele nieuwe contacten zijn gelegd en oude contacten verstevigd. Het is geweldig om te zien wat met relatief weinig middelen is bereikt. Natuurlijk zijn we daarvoor onze donateurs en sponsoren heel erg dankbaar. Dat geldt natuurlijk ook voor de mooie bijdrage van de “Wilde Ganzen” organisatie.

Zonder hun inbreng was dit allemaal niet mogelijk. Voor ons een geweldige stimulans om door te gaan. Hopelijk geldt dat ook voor huidige en nieuwe donateurs en sponsoren. We blijven u ook de komende tijd informeren over de gang van zaken bij onze mooie projecten voor de armste mensen in het zuiden van India.  

                               -------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

 

Nieuwsbrief 2017  nr. 4

  Aan de vrienden van Stichting Together

Vernieuwend

Nu het jaar ten einde loopt kunnen we stellen dat 2017 in veel opzichten vernieuwend is geweest. Mooie ontwikkelingen waaraan door veel mensen hard is gewerkt en die niet stoppen aan het einde van dit jaar.

Stichting Together kent een mooie geschiedenis van meer dan 15 jaar waarin veel gerealiseerd is en een gedegen basis is gelegd voor de geweldige ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn. Een Together Self Supporting Center als middelpunt van tal van projecten die gezamenlijk gericht zijn op selfsupporting, bouwen aan een zelfstandige en onafhankelijke toekomst voor de armste mensen in het zuiden van India.

 

Studenten en stages

We doen het niet alleen, maar krijgen steun van diverse mensen en organisaties. Onlangs zijn 4 studenten teruggekeerd van hun stage in ons projectgebied in India. Deze studenten, Maartje, Thomas, Menno en Sergio van de HAS Den Bosch en de HAS Venlo hebben met hun stage een onuitwisbare indruk achter gelaten. Hun inzet en dadendrang was ongekend. 


    

In de ruim 3 maanden dat ze in India verbleven zijn er heel veel resultaten geboekt bij verschillende projectonderdelen. Zowel voor de stichting als voor de studenten zelf en de mensen ter plaatse heeft dat heel veel kennis en duidelijkheid opgeleverd. Het melkveebedrijf en de geitenboerderij hebben veel profijt van de inbreng van Maartje en Thomas.

 

 

Productie en verkoop van ijs

Een deel van de melk van het melkveebedrijf wordt gebruikt voor de productie van ijs. Met minimale middelen is door de studenten de benodigde apparatuur aangeschaft. Daarnaast hebben Menno en Sergio meerdere vrouwen opgeleid voor de productie en verkoop van ijs.

 

In de toekomst moeten deze dames dat zelfstandig gaan doen. Daarmee kunnen ze een eigen inkomen verwerven waardoor ze zelfstandiger worden en sterker in de maatschappij komen te staan.

 

Nieuwe gewassen voor diervoeder

Het kopen van diervoeder is in het projectgebied een kostbare zaak. Het is veel goedkoper om zelf gewassen te verbouwen die goed voer voor de dieren opleveren. De studenten zijn ook aan de slag gegaan met proeven voor gewassen die in dit droge gebied een goede opbrengst hebben. Zonder de inzet van de studenten was dit niet gelukt, want het vraagt voortdurend begeleiding en veel tijd.

Het begin is er maar het zal nog enige tijd duren voor de echte resultaten zichtbaar worden. We hebben wel vertrouwen in een positief resultaat maar in welke mate moeten we nog afwachten. Momenteel wordt er voornamelijk rijst verbouwd. Het nadeel daarvan is dat daar veel water voor nodig is en water is erg schaars in dit gebied.

 

Togetherhome

Er wordt momenteel volop gebouwd aan het Togetherhome. Een mooi project voor opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

            

De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Wilde Ganzen heeft dit project inmiddels omarmd en wil het samen met ons tot een succes maken. We gaan er van uit dat het gebouw tijdens ons projectbezoek in maart a.s. geopend kan worden. Behalve aan de bouw moet er ook nog aan de inrichting gewerkt worden. De komende tijd zullen ook de toekomstige bewoners geselecteerd worden.

 

 

Topdrukte ook in Nederland

Begin december was er in het Thomashuis in Terborg weer een inpakdag voor Sinterklaas surprises ten behoeve van een bedrijf in 's-Heerenberg.

Voor Stichting Together leverde het werk een mooie sponsorbijdrage op. Er is door bestuursleden weer op een  geweldige manier samengewerkt met bewoners, vrienden en buren van het Thomashuis. Behalve hard gewerkt heeft iedereen ook genoten van de heerlijke erwtensoep van Leonie en Harry.

 

Op zaterdag 9 december stonden we met een kraam op de Kerstmarkt van de Rotary bij het kasteel in
's-Heerenberg. Onze stichting was één van de goede doelen waar de opbrengst van de Rotary naar toe ging. We hebben daarnaast mooie producten verkocht van 't Zuivelhoekje uit Wageningen en van Fascini uit
's-Heerenberg.

 

Zaterdag 16 december is bij 't Zuivelhoekje in Wageningen een speciale promotie van Together kaas. Ook daarbij zijn bestuursleden van de stichting aanwezig.

 

Vóór de kerst komt Mr. Samy, de oprichter en directeur van Areds uit India nog naar Nederland.

Hij verzorgt onder meer lezingen in Haarlem, 's-Heerenberg en Zeddam. Kortom, heel veel activiteiten aan het einde van dit jaar, allemaal ten gunste van onze projecten in India.

 

Projectreis 2018

Van eind februari tot half maart staat er weer een projectreis naar India gepland. We hopen dan ook het Togetherhome te openen. Verder staat er veel overleg op het programma over nieuwe ontwikkelingen en we proberen daar meer contacten met onder meer overheid en banken te krijgen.

 

Zo tegen het einde van dit jaar willen we iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de successen van Stichting Together hartelijke bedanken. We hopen ook het komende jaar weer op U te mogen rekenen.