Nieuwsbrief Zomer 2022

 

 

Aan de vrienden van Stichting Together.

De wereld is aan het veranderen. De covid-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne hebben grote invloed op het dagelijkse leven overal in de wereld. Ook Stichting Together ontkomt daar niet aan. Het werk in India verloopt soms niet zo voortvarend als we gewend zijn, maar het ligt zeker niet stil. Binnen het bestuur van onze stichting is er ook het een en ander veranderd.

Gerard Bodde overleden

 


Op 29 maart 2022 is ons bestuurslid Gerard Bodde overleden. Gerard was oprichter van Stichting Together in ’s-Heerenberg en jarenlang voorzitter. Bijna 20 jaar heeft Gerard zich met zijn stichting ingezet voor de armste mensen in het zuiden van India. Tijdens een vakantie werd hij geconfronteerd met de armoedige omstandigheden waaronder veel mensen daar leefden. Velen woonden nog in een hutje van palmbladeren en iedereen had gebrek aan water.
Gerard kwam in die tijd in contact met Mien Verheij, een ziekenhuisverpleegkundige uit Doetinchem, die ook ontwikkelingshulp deed in India. Doordat mevrouw Verheij al op hoge leeftijd was en de intensieve reizen niet meer aan kon, heeft Gerard haar werk deels voortgezet en verder uitgebreid. De laatste jaren ging de gezondheid van Gerard geleidelijk achteruit en dat kwam eind vorig jaar in een versnelling. Gerard is slechts 70 jaar geworden.

We verliezen in Gerard een menselijke, gedreven en betrokken ontwikkelingswerker. We wensen Dorothé en kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

 

Bestuurlijke verjonging
Aangezien de vergrijzing zich aankondigt binnen het huidige bestuur, waren we al enige tijd op zoek naar jongere ontwikkelingswerkers. Zo kwamen we enkele jaren terug in contact met Karin Willemse, een zorgmedewerkster, die ook regelmatig arme mensen in India helpt. Zij vond in Stichting Together een organisatie die prima paste bij haar intentie. Inmiddels is zij toegetreden tot het bestuur. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Fiona van ’t Hullenaar.
Ja inderdaad, de dochter van onze secretaris. Zij heeft haar sporen vooral verdiend in de zakelijke en financiële dienstverlening. Ze was al jarenlang donateur en gaat zich nu ook inzetten voor de organisatorische kant van de stichting. We zijn erg blij met de versterking door deze dames.

 

            
Foto’s   Links Karin en rechts Fiona.

Organisatie in India
De corona pandemie heeft ook in India veel mensenlevens gekost. Ook onder de medewerkers van onze projecten zijn mensen overleden. Natuurlijk heeft dat grote impact op het werk ter plaatse. Daarnaast waren er verschuivingen binnen het kader van de Norbertijner paters. Het is ons wel gelukt om de paters die het belangrijkste zijn voor onze projecten op hun standplaats te houden. Voor de betreffende paters was dat een opluchting en voor ons is het goed dat er mensen aan het roer staan die de situatie kennen.

 

 

TogetherHome
We hadden geluk dat de uitbreiding van het TogetherHome net op tijd gerealiseerd was voordat ook daar de bouwkosten flink omhoog gingen. De bouw is klaar en het interieur en de meubilering is ook op orde. Inmiddels verblijven er al meer dan 50 mensen met psychiatrische problemen. Een aantal van hen werkt als dagbesteding ook al mee op de boerderij en op het land. Dat past mooi in onze plannen voor een Self Supporting Center. Door de invloed van corona heeft het Self Supporting principe wel wat vertraging opgelopen, het gaat nog steeds de goede kant op maar zal wat meer tijd vergen.

 

Foto; TogetherHome

Medische post
De voorbereidingen voor het realiseren van een medische post bij het TogetherHome gaan gewoon door. Behalve voor de bewoners van het TogetherHome is die ook van belang voor de mensen uit de omliggende dorpen. Het was even de vraag of de dorpsbewoners wel van een christelijke zorginstelling gebruik zouden willen maken. Uit onderzoek blijkt dat er positief op gereageerd wordt. Als ook de dorpsbewoners er gebruik van gaan maken is een vaste bezetting haalbaar.

De opstartkosten zijn wel aanmerkelijk hoger geworden. Dat komt hoofdzakelijk door de snel stijgende kosten in de bouw vanwege inflatie en de oorlog in Oekraïne. We zullen dus een extra beroep moeten doen op sponsoren en donateurs.

Projectbezoek
Vanwege de covid-19 pandemie waren projectbezoeken de afgelopen jaren niet mogelijk. We hopen begin 2023 de projecten weer te kunnen bezoeken. Natuurlijk is overleg met de mensen ter plaatse goed mogelijk per e-mail, zoom en telefoon, maar er gaat niets boven persoonlijke ontmoetingen. In de zomerperiode is een bezoek door ons bijna ondoenlijk vanwege de hitte.

     

Foto:     Karin helpt Indiase vrouwen.                                            Foto: een impressie bij de boerderij.

 

Extra inzet is wenselijk en noodzakelijk
De dames Karin en Fiona voegen meer zorgkennis toe aan het bestuur. Samen met onze contactpersoon ter plaatse gaan ze plannen uitwerken om de kwaliteit van de zorg in het TogetherHome op een hoger niveau te brengen. Dat zal te zijner tijd ook van pas komen voor de medische post. Om de medische post te kunnen opstarten is er meer geld nodig. Zoals vermeld zijn ook in India de bouwkosten flink gestegen. We vragen donateurs en sponsoren dan ook om te bekijken wat ze extra kunnen doen om de armste mensen in het zuiden van India, middels de projecten, een beter en gezonder leven te bezorgen.