Nieuwsbrief zomer 2020

Aan de vrienden van Stichting Together

Corona heeft wereldwijd toegeslagen, ook in India. Ons projectgebied in Tamil Nadu heeft ook te maken met de nodige maatregelen en beperkingen. Een aantal zaken loopt daardoor vertraging op. Belangrijker is nu dat corona zo min mogelijk slachtoffers maakt en daardoor maken andere zaken even pas op de plaats.

   
Foto’s: Tijdens de coronacrisis delen de paters voedselpakketten uit aan de armste mensen

Droogte
Droog en zonnig zomerweer is voor veel Nederlanders een wens voor de zomervakantie. Toch is lang niet iedereen blij met deze droogte want in grote delen van Nederland zijn de gewassen op de akkers ernstig aan het verdrogen. Bij ons is dat iets van de laatste jaren maar het zuiden van India is altijd al droog en nog veel erger dan bij ons. Jarenlang heeft Stichting Together zich ingespannen om waterbassins te realiseren om het water dat er nog wel is langer vast te houden. Een probleem dat ons voortdurend bezig blijft houden. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren nieuwe wegen ingeslagen, meer gericht op zelfredzaamheid.

  
Foto’s: Het is moeilijk om hier vruchtbare grond te krijgen maar er zijn nu drupsystemen.

Werkgelegenheid en zorg
Zoals bij velen al bekend is heeft Stichting Together zich de afgelopen jaren meer gericht op de ontwikkeling van boerderijen die moeten zorgen voor werkgelegenheid en inkomen voor de armste mensen. Er is onder meer een melkveebedrijf en een geiten- en kippenboerderij gerealiseerd. Stichting Together heeft de start financieel mogelijk gemaakt, en vervolgens moet men de bedrijven daar zelf in stand houden. Inmiddels doen de boerderijen het goed en hoeft er geen geld meer naar toe. Sterker nog, de boerderijen leveren nu al een kleine bijdrage aan het twee jaar geleden geopende TogetherHome. Daar worden mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen opgevangen en behandeld. Het TogetherHome kon gebouwd worden, mede door financiële hulp van de Nederlandse organisatie Wilde Ganzen. Momenteel verblijven daar zo’n 25 mensen en werken er 6 personen in de zorg. Het is de bedoeling om uit te groeien naar ruim 50 bewoners/patiënten. Dat aantal is nodig om subsidie van de Indiase overheid te behouden. Op termijn moet die subsidie samen met de bijdragen van de boerderijen en sponsorbijdragen uit de regio het TogetherHome financieel in stand kunnen houden. Het gehele project heeft daarom de naam “Self Supporting Center” gekregen.


Foto: De boerderij voor werkgelegenheid en zinvolle dagbesteding

Zinvolle dagbesteding
Een aantal bewoners/patiënten van het TogetherHome kan naar de boerderijen voor zinvolle dagbesteding. Dit soort dagbesteding is in het projectgebied niet geheel onbekend, maar kan wel een extra impuls gebruiken. Om dit goed te laten werken wordt er met steun van de plaatselijke Norbertijner paters meegewerkt door geschoolde zorgmedewerkers. De Norbertijner paters vervullen een belangrijke rol bij de plaatselijke organisatie van al onze projecten. Daarnaast levert een Nederlandse zorgmedewerkster een belangrijke bijdrage aan het TogetherHome. Ze verblijft van tijd tot tijd enkele maanden in India als vrijwilligster. Zij werkt daar regelmatig samen met een dokter/psychiater uit Zwitserland die ook in India als vrijwilligster werkt. Geweldige contacten die voor deze projecten van groot belang zijn.

Mooie nieuwe uitdagingen
Het zijn mooie en succesvolle projecten die met financiële hulp van vele donateurs en sponsoren tot stand zijn gebracht. Door de positieve ontwikkeling komt er voor Stichting Together geleidelijk meer ruimte om zich te richten op nieuwe uitdagingen. Binnenkort is dat de uitbreiding van het TogetherHome. Daar moet een extra verdieping op gebouwd worden. Stichting Together wil deze uitbreiding mogelijk maken en richt zich vervolgens op nieuwe ontwikkelingen.


Foto: Het TogetherHome moet uitgebreid worden

Dokterspost
In eerste instantie gaat dat om een dokterspost bij het TogetherHome. Die is bedoeld voor bewoners/patiënten van het TogetherHome maar ook voor de bewoners van de dorpen in de omgeving. Nu moet men vaak een flinke afstand afleggen om een arts te bezoeken.

Opvang voor ouderen
Omdat steeds meer jongeren voor werk en inkomen wegtrekken naar de steden, blijven op het platteland steeds meer ouderen achter zonder dat daar voorzieningen voor zijn. Dat is aanleiding om vervolgens ook een soort bejaardenhuis te realiseren. Tot nu toe zorgden kinderen en kleinkinderen voor de ouderen, maar als die niet meer in de buurt zijn ontstaat er voor de ouderen een groot probleem. Ook die willen we niet aan hun lot overlaten.


Foto: Aangepaste omstandigheden door corona.

Geen bodemloze put
Zo probeert Stichting Together zoveel mogelijk nieuwe projecten te realiseren die passen binnen het Self Supporting Center. Voor het opstarten is veel geld nodig. We zijn dan ook op zoek naar donateurs en sponsoren die er zeker van willen zijn dat hun geld goed wordt besteed en niet in een bodemloze put verdwijnt. Kent u mensen die financieel of als vrijwilliger een bijdrage willen leveren vraag ze dan om contact met de stichting op te nemen per mail via info@stichtingtogether.nl.