Nieuwsbrief voorjaar/zomer 2021

Aan de vrienden van Stichting Together

De invloed van corona
De wereld is veranderd door de corona pandemie. Niet alle landen gaan er hetzelfde mee om maar overal zijn de gevolgen voor het dagelijkse leven groot. In Nederland hebben veel mensen grote zorgen, zowel over hun gezondheid als over de economische gevolgen van de pandemie. ‘Heb ik straks nog wel werk of overleeft mijn bedrijf dit wel?’ In zo’n situatie is het moeilijk om mensen te vragen om een bijdrage te leveren voor de armste mensen in ons projectgebied in het zuiden van India. Ook India is flink getroffen door corona maar onze partners ter plaatse hebben zich er tot  nu toe goed doorheen gewerkt. Veel activiteiten zijn op een laag pitje gezet en gedurende een tijdelijke lockdown kwamen alle ontwikkelingen stil te liggen. In tijden dat het kon werd aan de meeste projecten toch nog doorgewerkt. We zijn heel blij dat onze donateurs en sponsoren ons ook in deze, voor velen moeilijke tijd, zijn blijven steunen zodat de belangrijkste ontwikkelingen van onze projecten door kunnen gaan.

Het TogetherHome wordt groter
Er komen steeds meer bewoners in het TogetherHome, sommigen voor tijdelijke opvang maar vaak gaat het om een langdurige woonsituatie. Eigenlijk is het huis nu wat overbevolkt met 32 bewoners/patiënten. Daarom zijn we blij dat er begonnen is aan een uitbreiding. Het is gelukt om de financiën rond te krijgen voor de bouw van een extra verdieping bovenop het bestaande gebouw. Voor een relatief kleine stichting als Together is het toch wel een flink project.

  

Uitbreiding van het TogetherHome is ook nodig om het selfsupportingprincipe van het totale project te laten slagen. Daarvoor is subsidie van de Indiaase overheid nodig. Om in aanmerking te komen voor die subsidie moeten minimaal 50 mensen daar opgevangen worden. Het oorspronkelijke Togetherhome is gebouwd in 2017 en werd tijdens het projectbezoek in januari 2018 geopend. Zowel toen als nu is de bouw mogelijk geworden dankzij sponsoren en donateurs. Eén organisatie willen we in dit verband speciaal noemen en dat is “Wilde Ganzen”. Afgevaardigden van Wilde Ganzen hebben in India gezien wat Stichting Together daar tot stand heeft gebracht en waarderen dit met een geweldige financiële bijdrage.

 De bouw vordert gestaag
Er wordt momenteel door de bouwvakkers hard gewerkt aan de extra verdieping. Ondanks de beperkingen door corona is de bouw al voor ongeveer 60% gereed. Binnenkort kan het dak er op en dan is de verwachting dat het in de loop van komend najaar opgeleverd kan worden. Als corona beheersbaar wordt zou de uitbreiding begin volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden. Even afwachten nog, maar het ziet er hoopvol uit.

Melkvee en geiten
De boerderijen die eerder al gerealiseerd zijn doen het goed. Zowel het melkveebedrijf als de geitenboerderij hebben de omvang bereikt die nodig is om voldoende bij te dragen aan het selfsupportingproces. De melkopbrengst is goed en melk kan tegen een goede prijs verkocht worden. Daarnaast bieden de boerderijen ook werkgelegenheid voor bewoners van dorpen in de buurt.

  

Veevoer verbouwen
Omdat veevoer tamelijk prijzig is levert het verbouwen van gewassen die goed zijn voor veevoer veel voordelen op. Studenten van de HAS in Den Bosch en Venlo hebben enkele jaren geleden in hun buitenlandse stageperiode een bijdrage geleverd om daar verbetering in te brengen. Inmiddels zijn ook watersystemen aangebracht die er voor zorgen dat de planten voldoende water krijgen zonder dat er water verloren gaat. Watervoorziening heeft altijd veel aandacht nodig in dit droge gebied.

Daarnaast is hier ook begonnen met het kweken van vruchten die voor menselijke consumptie zijn bedoeld. Zodra dat goed van de grond komt kan dat ook bijdragen aan het selfsupportingprincipe.

Medische post

Er is behoefte aan een medische post bij het TogetherHome. Die kan tevens een belangrijke rol vervullen bij de gezondheidszorg voor de inwoners van de omliggende dorpen. Momenteel wordt gekeken wat de beste mogelijk is om zo’n medische post te starten en die ook op termijn goed te laten functioneren. Het is eigenlijk al niet meer de vraag of die er komt maar wanneer en op welke plek. De intentie is om na de corona ellende te pogen zo’n medische post te realiseren.

Vertrouwen in de toekomst
In Nederland hopen we door voldoende vaccinaties binnenkort van de meest hinderlijke corona-maatregelen af te komen. Terugkeren in het gewone leven, daar verlangt iedereen naar. India is in vergelijking met Nederland vele malen groter en heeft ook heel veel meer inwoners. De gevolgen lijken daar ook veel groter. We hopen dat ook de overheid in India het lukt om de strijd tegen corona binnenkort te winnen zodat onze partners daar weer ongestoord verder kunnen werken aan een betere toekomst.