Nieuwsbrief  2018 Nr. 2

 

 

Aan de vrienden van Stichting Together

 

 

Warm en droog
Veel  mensen in Nederland hebben dit jaar genoten van een warme en droge zomer. Vooral vakantiegangers hebben daarvan kunnen profiteren. Ook veel mensen vonden het veel te warm. Er moest veel gesproeid worden om de planten in de tuin in leven te houden. Vooral boeren hadden problemen met de droogte en daardoor vaak een lagere opbrengst van de oogst.

In India, in ons projectgebied, is het altijd warm, veel warmer dan bij ons. Om gewassen te laten groeien is daar veel water nodig, maar er is gebrek aan goed bruikbaar water. De hitte en droogte bij ons valt in het niet bij de situatie in India.

Mede door de extreme armoede lukt het de mensen in ons projectgebied niet zich voldoende te verweren tegen de droogte. Niet zo gek dus dat we met mogelijkheden die we hier hebben de mensen daar willen helpen. We willen samen met hen een goede basis realiseren waardoor ze met betere mogelijkheden en meer kansen de toekomst tegemoet kunnen zien.

 

 

Wisseling van de wacht
Om je naast al je verplichtingen in je vrije tijd in te zetten voor de armste mensen in het zuiden van India moet je echt fit zijn en heb je veel energie nodig. Onze voorzitter, Gerard Bodde, had altijd de energie om zich volledig in te zetten. Echter de laatste tijd is het een beetje minder met die energie. Reden voor Gerard om een stapje terug te doen.

 Gerard Bodde                                    Peter Wissing   

Na intern overleg is de taak van voorzitter inmiddels overgenomen door Peter Wissing. We zijn blij dat hij naast zijn drukke werkzaamheden deze taak op zich wil nemen en wensen hem daarbij veel succes. Gerard Bodde zijn we veel dank verschuldigd voor zijn werk in de achter ons liggende jaren en we wensen hem het allerbeste toe voor een spoedig herstel.
 

Togetherkaas uit Wageningen.
Waarmee is Peter Wissing dan zo druk, vragen sommigen zich misschien af. Ieder bestuurslid heeft zo zijn bezigheden en verplichtingen, maar bij sommigen is dat toch net iets anders. Peter is druk in de weer met voornamelijk kaas en wijn in zijn eigen Zuivelhoekje in Wageningen en ook nog vestigingen in Arnhem en Elst. Hij is door de branchedeskundigen zelfs uitgeroepen tot “Beste kaasspecialist van Nederland 2017”.

    

Bijzonder is verder dat hij speciale Together kaas verkoopt. Dat is een speciaal door Peter geselecteerde soort kaas. Klanten die deze bijzonder smakelijke kaas kopen doneren daarbij een deel van de opbrengst aan Stichting Together. Dat levert op jaarbasis een aanzienlijk bedrag op voor de projecten in India. Natuurlijk zijn we Peter en zijn klanten hier dankbaar voor.

 

Het Togetherhome
Het Togetherhome, een tehuis voor geestelijk gehandicapte mannen, spreekt veel mensen aan en is een mooie aanvulling op de projecten die we al vele jaren doen. Het Thomashuis in Terborg was ons voorbeeld. Nu blijkt dat beheerders en bewoners van het Thomashuis in ’t Harde ook onder de indruk zijn van de ontwikkelingen van het Thogetherhome in India.

Ze hebben er in ’t Harde een speciale actie voor op touw gezet en die heeft bijna € 3000,-- opgebracht. Een geweldig resultaat waar we alle mensen die betrokken zijn bij het Thomashuis in ’t Harde zeer erkentelijk voor zijn. Het is een prachtige wisselwerking van helpen en geholpen worden.

Het Togetherhome draait nog niet op volle kracht maar heeft de eerste bewoners verwelkomd. Dat het wat langer duurde dan gehoopt kwam door de overheidsregels in India. Daar moet wel aan voldaan worden om in de toekomst te kunnen rekenen op financiële bijdragen van de overheid. Zo het er nu uitziet zal de eerste bijdrage van de Indiase overheid binnen komen nadat het huis een jaar goed heeft gefunctioneerd.

 

 

Consumptieijs

Voor dit project wordt de melk gebruikt van de koeien op de daar aanwezige boerderij.

Studenten van de HAS hebben aangetoond dat de productie van ijs daar goed mogelijk is en ook winstgevend. Bij het produceren van ijs op grotere schaal krijgen we te maken met andere overheidsregels.

We zijn bezig uit te zoeken hoe we daar aan kunnen voldoen, want de productie van ijs is een goed verdienmodel. Indien de ijsproductie grotere vormen gaat aannemen is er ook meer melk nodig en dat vraagt mogelijk om meer koeien.

Privacywet

Er is veel te doen over de nieuwe privacywet. Aan het bewaren van adressenbestanden en  andere privé gegevens zijn strenge voorwaarden gekoppeld. Voor veel organisaties is het vrijwel ondoenlijk om goed met gegevens van privé personen zoals klanten, leden, abonnees, donateurs e.d. om te gaan. Stichting Together bewaart vrijwel geen persoonlijke gegevens. Het gaat bijna altijd uitsluitend om een mailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen. In een beperkt gedeelte, vanuit het verleden, zijn daar ook telefoonnummers en postadressen aan gekoppeld. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat we (een deel van) deze gegevens van u bewaren, dan kunt u ons dat melden. In dat geval verwijderen we (een deel van) uw gegevens uit ons bestand. Bij het verwijderen van alle gegevens kunnen we u helaas geen nieuwsbrief meer sturen.

Nieuwsbrief
Deze keer hebt u langer moeten wachten op een nieuwsbrief dan gebruikelijk. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het Together Self Supporting Center. De basis is gerealiseerd zoals de diverse boerderijen, een deel van de watervoorziening, het TogetherHome enz. De laatste tijd zijn we bezig met enkele nieuwe aanvullende projecten en uitbreiding van bestaande projecten om het geheel Self Supporting te laten worden. Hierover hopen we U de komende Nieuwsbrieven meer te kunnen vertellen.