Aan de vrienden van Stichting Together.

Al vele jaren houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in ons projectgebied in India. Door de moderne communicatiemiddelen speelt de afstand een minder grote rol dan voorheen. Elke twee jaar gaat een delegatie van de stichting een paar weken op bezoek bij de projecten. Dan worden de ontwikkelingen van de afgelopen periode bekeken en beoordeeld en tevens worden ideeën voor nieuwe projecten besproken.

De invloed van Covid 19
De covid 19 pandemie heeft de wereld veranderd. Veel zekerheden zijn onzeker geworden en veel plannen zijn stil komen te liggen. Zowel in Nederland als ook in India werden veel mensen ziek en velen hebben dat niet overleefd.


Vaccinatie voor bewoners van het TogeherHome.       


Nog lang niet alle mensen zijn voldoende gevaccineerd, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Een bijkomstigheid is dat mede door covid 19 er steeds meer arme mensen zijn die onvoldoende te eten hebben. Bij de paters die ons project begeleiden, kunnen ze etenswaren afhalen. Een soort hulp zoals in Nederland de voedselbanken.

 

       

 Eten voor de armste mensen

Kortom, covid 19 heeft in veel plaatsen op de wereld, en zeker ook in India, nog steeds een enorme invloed op het dagelijkse leven. Maar dat wil niet zeggen dat de wereld stil staat. Er wordt nog steeds gewerkt aan verbetering van de leefomstandigheden in dit gebied.

 

TogetherHome
De uitbreiding van het TogetherHome is intussen wel doorgegaan. Er zijn vertragingen opgetreden maar het heeft niet lang stil gelegen.

      


De voortgang van de bouwwerkzaamheden.

 

Het ziet er zelfs naar uit dat binnenkort de bouw opgeleverd kan worden. Dat is goed nieuws want de behoefte voor opname van kwetsbare mensen is groot. Doordat er steeds meer mensen worden opgevangen is die extra ruimte dan ook hard nodig.  Dankzij onze sponsoren, donateurs en ook een bijdrage van Wilde Ganzen hebben we deze uitbreiding kunnen realiseren.


De uitbreiding van het TogetherHome nadert de voltooiing

 

Projectreis
In januari 2020 is een delegatie van Stichting Together voor het laatst op bezoek geweest bij de projecten in India. Dat was nog net voordat covid 19 roet in het eten gooide. Volgens schema zou begin volgend jaar de volgende reis gepland worden. Het is echter nog even afwachten of dat mogelijk is. Als het veilig kan zou het een mooi moment zijn voor de officiële heropening van het uitgebreide TogetherHome.

 


Waterbassins vragen doorlopen om aandacht

 

 
Nieuwe beplanting rond het TogetherHome.

Nieuw project
Zodra de uitbreiding van het TogetherHome gerealiseerd is staat ons al weer een nieuw project te wachten binnen het Together Self Supporting Center. Het gaat dan om het opzetten van een medische post. Dat werd eerder al aangekondigd maar door covid 19 is dat even blijven liggen. In dit landelijke gebied is veel behoefte aan medische zorg maar voorzieningen zijn er weinig en de kwaliteit laat te wensen over. Ziekenhuizen zijn er alleen op grote afstand en een goede huisartsenpost zou dus zeer wenselijk zijn. Zo’n medische post zal ten dienste staan van de mensen in het TogetherHome en ook voor de inwoners van de omliggende plattelandsdorpen. Tevens kunnen er cursussen en workshops gegeven worden op het gebied van hygiëne, zelfzorg en begeleiding van kwetsbare (jonge)vrouwen. Een mooi en dankbaar project voor sponsoren en donoren.