Nieuwsbrief najaar 2020

Aan de vrienden van Stichting Together

 

Doorgaan
In de vorige nieuwsbrief is al aangehaald dat in ons projectgebied in India sommige zaken stagneren vanwege de corona-maatregelen. Inmiddels zijn we enige maanden verder, en nog steeds heeft corona een sterke invloed op het dagelijks leven zowel bij ons als in India. Om corona een halt toe te roepen moeten contacten tot een minimum worden beperkt en is er een verbod om met groepen samen te komen. Stichting Together wil juist graag alles samen doen, want samen kom je tot de beste resultaten. Maar ook zonder fysieke contacten kunnen we nog veel samen doen. We hebben immers weinig fysiek contact met onze partners in India maar kunnen desondanks toch goed samenwerken. Niet kijken naar beperkingen maar juist uitzoeken wat wel kan. Corona kan dan hier en daar voor wat vertraging zorgen, maar onze projecten gaan wel door.


Foto: De in 2016 in gebruik genomen boerderij voor melkvee is volop in bedrijf

Volhouden
Doorgaan, dat vragen we ook aan onze vrienden, donateurs en sponsoren. We begrijpen dat er mensen zijn die dagelijks geconfronteerd worden met negatieve gevolgen van de corona-crisis en dus wel wat anders aan hun hoofd hebben dan de projecten van Stichting Together in India. Maar gelukkig geldt dat niet voor iedereen. Laten we dus samen proberen de weg te vervolgen die we samen zo succesvol waren ingeslagen. Naast corona is er in India nog steeds veel armoede te overwinnen. Selfsupporting Center is de naam die we aan ons project hebben gegeven, een project dat bedoeld is om mensen die hulp nodig hebben op te vangen en anderen werkgelegenheid te bieden. Dat moet doorgaan, ook al gaat het niet altijd in het tempo dat we zouden willen.


Foto: Enkele bestuursleden voor het in 2018 geopende Togetherhome

We bouwen door
Het Togetherhome moet worden uitgebreid. Dat is nodig om het principe van selfsupporting vast te kunnen houden. Stichting Together heeft, dankzij de hulp van Wilde Ganzen en haar donateurs en sponsoren, dit huis kunnen bouwen. Met hulp van de Norbertijner paters in India is de opvang van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen georganiseerd. Selfsupporting is alleen mogelijk als ook de Indiase overheid subsidie verstrekt. Die subsidie krijgt het project al maar daar is wel de voorwaarde aan verbonden dat er minimaal 50 mensen opgevangen moeten worden. Bij de bouw is uitgegaan van de opvang van 20 tot 25 personen. Het is daarom noodzakelijk dat er een extra verdieping op het Togetherhome wordt gebouwd. Gelukkig is er bij de oorspronkelijke bouw al wel rekening gehouden met die mogelijkheid. Met de financiering zijn we op de goede weg, dankzij toegezegde bijdragen van diverse sponsoren. Ook Wilde Ganzen heeft toegezegd dat we weer op een bijdrage mogen rekenen. Als corona niet te veel beperkingen oplegt, kan in de eerste maanden van 2021 met de bouw worden begonnen.


Foto: De hulp van Wilde Ganzen wordt zeer op prijs gesteld

 

Medische post
Al eerder is er gesproken over een medische post in het Selfsupporting Center. Dat zou goed zijn voor de mensen in het Togetherhome, maar zeker ook voor de bewoners van de omliggende dorpen. Hier op het platteland is de afstand om een arts of ziekenhuis te bezoeken erg groot en vervoersmogelijkheden zijn er nauwelijks. Er zijn plannen voor een medische post, waar een arts en enkele verpleegkundigen gestationeerd worden. De bedoeling is dat daar 24 uur per dag en 7 dagen per week medische hulp geboden kan worden. Verder is het de bedoeling dat daar gewerkt wordt aan een verbetering van de positie van de vrouwen. Daarbij wordt gedacht aan educatie en informatie maar ook aan hulp bij zwangerschap en begeleiding daarbij om complicaties te voorkomen. Ook kan hier scholing van medewerkers plaatsvinden. Wel moet nog onderzocht worden of de dorpsbewoners gemakkelijk naar zo’n instelling toe komen of dat er sprake is van drempelvrees. Daarom wordt er eerst een proef gestart. Zowel voor de dorpsbewoners als voor de mensen in het Togetherhome is te hopen dat dit lukt. Als dat zo is gaan we er zo snel mogelijk mee aan de slag om dat te realiseren.


Foto: Sinterklaaspakketjes maken in Thomashuis in Terborg in 2019

Sinterklaasactie
Al enige jaren maken we eind november pakketjes voor een ’s-Heerenbergs bedrijf.  Alle personeelsleden van dat bedrijf krijgen met Sinterklaas zo’n pakketje. Het geld dat we besparen door het samenstellen en verpakken van pakketjes in eigen beheer te doen, komt ten goede aan de projecten van Stichting Together. De afgelopen jaren werkte een hele groep vrijwilligers daaraan, geholpen door de enthousiaste bewoners van het Thomashuis in Terborg. Vanwege corona mogen we nu niet met zo veel vrijwilligers samen werken. Momenteel is het even thuiswerk bij enkele bestuursleden. We hopen dat het volgend jaar weer gezellig samen kan met de bewoners van het Thomashuis.

 

Diverse lopende projecten

      
Foto’s:  Waterprojecten, melkveebedrijf en geitenboerderij

In de loop der jaren heeft Stichting Together al heel wat projecten kunnen realiseren. Water is een onderwerp dat altijd actueel blijft in dit droge gebied. Nieuwe drupsystemen die gedoseerd water afgeven aan planten werken goed waardoor de opbrengst steeds beter wordt. De boerderijen voor melkvee en die voor geiten blijven goed functioneren. De verkoop van melk is een goede inkomstenbron. Daardoor konden zonnecollectoren op de geitenboerderij geplaatst worden en zijn nieuwe gewassen ontwikkeld die minderwater nodig hebben en meer opbrengst geven als veevoer. In de coronatijd zijn er bovendien veel voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld aan de armste mensen en zieken in het projectgebied.
 

We hopen volgend jaar geleidelijk minder last te krijgen van de gevolgen van corona zodat onze huidige projecten weer ongestoord kunnen verlopen. Om ook de komende tijd hulp te kunnen bieden aan ons mooie project en om de doelstellingen te kunnen realiseren, zou uw financiële steun natuurlijk zeer welkom zijn.

 

Maar eerst willen we u bedanken voor uw belangstelling en bijdragen dit jaar
en we wensen u allen prettige feestdagen toe,
wellicht wat aangepast en in huiselijke kring.
Verder wensen we u een mooi en gezond nieuwjaar waarin
het dagelijkse leven weer zijn normale gang zal vinden.