Nieuwsbrief  maart 2020

 

 

Projectbezoek

In januari 2020 is er weer een delegatie van Stichting Together op bezoek geweest bij de projecten in India. Er is altijd veel mailverkeer met de mensen in India en ook berichtenwisseling via WhatsApp, maar daarnaast zijn de gesprekken ter plaatse altijd noodzakelijk en zeer verhelderend.

Vooraf was er een strakke agenda opgesteld voor zaken die besproken en bekeken moesten worden. Gebleken is dat op deze manier echt intensief en to the point overlegd kon worden. Deze reis is dan ook bijzonder succesvol geweest, zowel voor wat betreft de lopende projecten als ook voor nieuwe plannen en ontwikkelingen in de toekomst.

 


Foto: Het gastenverblijf

 

Boerderijen

De boerderijen doen het goed, maar hebben nog niet de beoogde resultaten behaald. Met wat kleine aanpassingen zal dat niet lang meer duren. Bij het melkveebedrijf is het de bedoeling om een aantal niet melkgevende koeien te verkopen en daarvoor in de plaats een aantal goed melkgevende koeien terug te kopen. Mede gezien de ook vrij hoge kosten van het veevoer. Vanwege dat laatste wordt er ook steeds meer voer op eigen grond verbouwd. Ook dat komt de winstgevendheid van de boerderijen ten goede.


Foto: Infopaneel bij de boerderijen

 

IJsproductie

De productie van consumptie-ijs, zoals enkele jaren geleden opgestart door studenten van de HAS, staat voorlopig op een laag pitje. Er wordt alleen ijs verkocht aan de leerlingen van de plaatselijke scholen, een grootschaliger aanpak krijgt te maken met veel regels en eisen van de overheid en daar kunnen we nu nog niet aan voldoen.

 

Landbouw

Studenten van de HAS hebben eerder al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het verbouwen van extra en goed voedsel voor de koeien. In dit droge gebied is dat geen gemakkelijke opgave. Na twee slechte jaren is er afgelopen jaar voldoende regen gevallen. Er is nu een begin gemaakt en de resultaten lijken positief. Zelf verbouwen is belangrijk omdat men nu veel geld kwijt is aan het aankopen van diervoeding. Bovendien bevordert goede voeding de melkproductie.

Een tijd terug zijn er ook lemontrees geplant en die groeien goed. Over enkele jaren zullen ze vruchten dragen die naar verwachting veel geld op kunnen brengen. Er is veel vraag naar. Voor veel planten is er een drupsysteem aangelegd waardoor deze voldoende water krijgen zonder dat er water verloren gaat. In dit droge gebied is dat erg belangrijk. Verder wordt de groei van planten verbeterd door goede bemesting. Onder meer de vorig jaar aangelegde composteerinrichting gaat daar een positieve bijdrage aan leveren. De boerderij levert ook koemest op. In gedroogde vorm wordt dit gebruikt als brandstof, onder meer om eten op te koken.

 

            
Foto: Koemest wordt gedroogd en gebruikt als brandstof om eten op te koken       Foto: De composteerinrichting 

 

TogetherHome

Tijdens de vorige projectreis, twee jaar geleden, is het TogetherHome officieel geopend. Het was toen nog net niet helemaal klaar en er waren nog geen bewoners. Naar voorbeeld van de Nederlandse Thomashuizen zouden er mannen met een verstandelijke beperking worden opgevangen. Later bleek dat er ook mannen met psychische problemen werden opgenomen en dat was niet de doelgroep volgens onze plannen. Gebleken is nu dat de Indiase overheid alleen subsidie verstrekt voor de opvang van mensen met psychische problemen. Dat schijnt daar een veel groter maatschappelijk probleem te zijn dan mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is er een regel dat subsidie verstrekt blijft worden indien ten minste 50 patiënten worden opgevangen. Dat alles betekent een wat andere opzet en ook uitbreiding van het TogetherHome.

 

  
Foto’s: Bij en in het TogetherHome.

 

Gelukkig is het TogetherHome zodanig gebouwd dat er een verdieping bovenop gebouwd kan worden. Dat zal dan ook gaan gebeuren. Momenteel zijn er ongeveer 20 bewoners en 6 personeelsleden. Omdat alle was met de hand gedaan werd hebben de bestuursleden van Together tijdens hun verblijf een wasmachine voor hen aangeschaft. Ook zijn er spelletjes gekocht waar de bewoners al veel gebruik van maken. Dat komt ook doordat ze daar nog niet de dagbesteding kennen zoals bij ons. De boerderijen lenen zich ook goed voor diverse vormen van dagbesteding en daar willen ze de patiënten ook steeds meer bij betrekken.

 

Dokterspost

Er is gesproken over het realiseren van een dokterspost bij het TogetherHome. De medische post zou een aanvulling kunnen zijn voor het TogetherHome en tevens een medische post voor de eventuele patiënten van de omliggende plattelandsdorpen. Het is nu nog niet duidelijk of de dorpsbewoners gemakkelijk naar de medische post bij het TogetherHome komen, daarom is er een proefperiode van 6 maanden afgesproken.

Indien het succesvol blijkt te kunnen zijn wordt er een definitieve medische post gebouwd met alle benodigde en vereiste ruimtes en middelen.

 

Bejaardenhuis

Op termijn zal er ook vraag zijn naar een opvang voor ouderen die zich niet zelf meer kunnen redden. Tot nu toe zorgen kinderen en kleinkinderen voor ouders en grootouders. Er bestaat geen voorziening zoals onze AOW. Nu in deze tijd er steeds meer jongeren weg trekken naar de steden en steeds meer vrouwen gaan werken, worden ouderen vaak aan hun lot overgelaten. Wellicht zullen we daar in de toekomst werk van moeten maken, maar voorlopig hebben we de handen vol aan de lopende en geplande zaken.

 

Onverwachte hulp

In de nieuwsbrief van december schreven we al over Karin, een Nederlandse zorgmedewerkster die jaarlijks een half jaar in Nederland werkt en het andere halve jaar in India verblijft en er o.a. vrijwilligerswerk doet.  Ze wilde ook graag wat voor het TogetherHome betekenen. Zij is van december tot eind januari in het projectgebied bij het TogetherHome geweest. Ze heeft met veel mensen gesproken en hen tips kunnen geven, maar ook voor ons zijn haar bevindingen waardevol. Dit was vast niet de laatste keer dat ze daar was.

 


Foto: Veel overleg tijdens projectbezoek

 

Een andere bijkomstigheid is dat Karin kennis heeft aan Dominique vanuit haar periode in Zwitserland.

Dominique is een Zwitserse psychiater die net als Karin ieder jaar een half jaar vrijwilligerswerk doet in India. Karin heeft Dominique gevraagd ook naar het TogetherHome te komen. Inmiddels is Dominique daar ook een tiental dagen geweest en heeft de paters en de staf vanuit haar professie goede adviezen kunnen geven.

 

Stageplaatsen

Het projectgebied en de projecten bieden kansen voor studenten om daar hun stage te doen.

Stagemogelijkheden zijn er op diverse terreinen zoals landbouw, boerderijen en zorg bij het TogetherHome.

Mocht U daar interesse in hebben, of kent u studenten die dat zouden willen, neem dan contact op met ons. In de afgelopen jaren zijn er reeds 9 studenten geweest die daar hun stageopdracht met prima resultaten hebben afgerond.

 

Dankbaar voor alle hulp

De projectreis heeft duidelijk gemaakt dat we op de goede weg zijn, maar ook dat er nog behoefte is aan veel nieuwe ontwikkelingen. Daar willen we graag zo veel mogelijk gehoor aan geven maar dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we de hulp van donoren en sponsoren heel hard nodig. Zowel de mensen in India als wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de bijdragen tot nu toe en hopen ook de komende tijd op u te mogen rekenen. Ook maken we graag kennis met mensen die zich betrokken voelen en het bestuur willen versterken. Onze projecten zijn geen bodemloze put, hier komt echt iets duurzaams tot stand.