Nieuwsbrief  december 2019

 

Aan de vrienden van Stichting Together

Het jaar 2019 loopt al weer bijna ten einde. Tijd om weer even bij te praten over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Boerderijen
In India is men tevreden met het functioneren van het melkveebedrijf en de geiten- en kippenboerderij. Toch zijn ze nog niet op het niveau dat wij willen bereiken. Wij streven naar een hogere melk opbrengst en dat gaan we bereiken door meer melkgevende koeien en beter voer voor de beesten. Dat vraagt wel tijd en aandacht.

1_-_kopie.jpg?nc=10

Foto: De boerderij

Dat geldt ook voor de geiten- en kippenboerderij, er kan meer vlees en eieren verkocht worden zodra er voldoende dieren zijn. Aan de uitbreiding van de veestapel wordt al gewerkt. Dat heeft bovendien een positief effect op de werkgelegenheid. De ontwikkelingen gaan gestaag de goede kant op.

 

Duurzame aanpak
De melkproductie kan verbeteren door beter voer voor de koeien, maar dat voer is duur. Zelf beter voer verbouwen is de beste oplossing, en daar wordt hard aan gewerkt. Het composteren van groenafval levert nu al goede bemesting op voor de schrale grond. Daarvoor is een grote composteerinrichting gebouwd waar alle groenafval van de boerderijen, de land- en tuinbouw en van de keuken van het Togetherhome verwerkt wordt.


img-20191027-wa0011_-_kopie.jpg?nc=10img-20191026-wa0005_-_kopie_440x220.jpg?nc=10
Foto: Feestelijk onthaal voor een nieuwe tractor, en die kon gelijk aan de slag

Om de grond goed te kunnen bewerken is inmiddels een tractor aangeschaft. Tot nu toe moest die worden gehuurd en dat was een flinke kostenpost.

 

Togetherhome
De paters die het Togetherhome beheren zijn bijzonder trots op het resultaat tot nu toe. De bewoners zijn mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Onze oorspronkelijke opzet was bedoeld voor met name volwassen mannen met een verstandelijke beperking. Daar zijn nu mensen bij gekomen met meer psychische problemen. Ter plaatse is de opvang van deze mensen kennelijk een groter probleem dan de mensen die wij voor ogen hadden.

img20181218113212_-_kopie.jpg?nc=10

Foto: Bezigheid in Togetherhome

Het heeft er wel toe geleid dat de overheid inmiddels heeft toegezegd een aanzienlijke subsidie  te gaan verstrekken. Waarschijnlijk kan daarmee zo’n 70% van de reguliere kosten gedekt worden.

 

Plannen voor een medische post
We zijn momenteel in overleg over het voorstel om een medische post op te zetten. Dit zogenoemde “Primary Health Centre” kan indien nodig extra hulp bieden bij het Togerherhome en is daarnaast vooral bedoeld om medische zorg te verlenen voor de mensen in de omliggende dorpen op het platteland. Onderzocht wordt of dit op het projecterrein kan komen, gekoppeld aan het Togetherhome, of in een dorp in de buurt. Het is tevens de bedoeling om de bevolking hierdoor meer te betrekken bij onze projecten.
 

Projectbegeleiding
In januari a.s. gaat weer een delegatie van Stichting Together naar de projecten in India. Er zal met diverse instanties gesproken worden om alles in goede banen te leiden. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor Karin. We zijn min of meer bij toeval met haar in contact gekomen. Karin is een betrokken vrijwilligster met een jarenlange ervaring in diverse functies in de zorg, en ze heeft goede contacten in India. Zij verblijft er regelmatig voor langere tijd en zal de komende tijd ondermeer een aantal weken doorbrengen op het Together Self Supporting Center. Ze gaat mee helpen en controleren of de ontwikkelingen volgens plan verlopen en zo nodig wat bijsturen. Het is de bedoeling dat ze daar nog is tijdens het bezoek van de Together delegatie.

 

Stageplaatsen beschikbaar
In de afgelopen jaren hebben verschillende studenten hun stageopdracht uitgevoerd bij onze projecten in India. Evenals wij waren de mensen in India daar heel blij mee en de studenten en stagebegeleiders waren er bijzonder enthousiast over. Momenteel stokt het aanbod van studenten mede doordat de onderwijsinstelling geen stagevergoeding meer betaald.

38_-_kopie.jpg?nc=10
Foto: Deze twee studenten waren eerder op stage bij het Togetherhome

Stichting Together vindt de stages dermate belangrijk dat de stichting zelf een deel van de stagekosten willen vergoeden. Daarvoor zoeken we dan ook sponsoren die het belang van de stages inzien. Er zijn stageplaatsen beschikbaar in de agrarische sector zoals veeteelt, landbouw en voedseltechnologie als ook in de medische- en zorgsector.

Pakjes maken voor Sinterklaas
Evenals voorgaande jaren hebben vrijwilligers, samen met bewoners van het Thomashuis in Terborg, weer honderden pakjes gemaakt voor Sinterklaas. Een bedrijf in ’s-Heerenberg geeft deze pakjes met Sinterklaas aan haar personeel. De opbrengst van dit ‘feestelijke’ werk komt geheel ten goede aan onze projecten.


imag0116_-_kopie_440x247.jpg?nc=10
Foto: Vele honderden pakjes, verzameld in vele dozen.

Om privacy reden geen foto van de werkers maar van het resultaat van hun werk. Vele dozen die klaar staan voor transport naar het bedrijf dat de pakjes met Sinterklaas zal uitdelen aan haar gewaardeerde medewerkers.

Alles voor de projecten
We zijn klein, denken groot en handelen naar vermogen, zo staat op onze website. Stichting Together is een kleine organisatie die nauwelijks onkosten maakt. Soms brengt de bank kosten in rekening en ook voor de website moeten we iets betalen. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers die geen onkostenvergoeding ontvangen. Ook de reiskosten naar de projecten in India worden uit eigen zak betaald. Zo blijft er niets aan de strijkstok hangen. Alle bijdragen van donateurs en sponsoren gaan naar de projecten. Belanghebbenden  mogen hiervoor altijd de boeken controleren.  

Bedankt
Allen die ook dit jaar weer hebben bijgedragen aan de projecten van Stichting Together willen we heel hartelijk bedanken. Wij zijn ze zeer erkentelijk want zonder hun inzet en bijdrage waren de projecten niet mogelijk. We hopen ook het komende jaar weer op hen te mogen te rekenen.

 

Wij wensen u allen aangename feestdagen
en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.


 merry-christmas-2953721_640_440x303.jpg?nc=10        christmas-decorations-1150015_640_440x293.jpg?nc=10