Nieuwsbrief  Nr. 3.  Dec. 2018

 

Aan de vrienden van Stichting Together

 

Ons projectgebied in Tamil Nadu in het zuiden van India heeft onlangs te maken gehad met een tweetal ongekend zware stormen die veel schade hebben aangericht. Voor zover bekend zijn in ons projectgebied geen mensenlevens te betreuren maar de schade is aanzienlijk en vooral de armste mensen komen daardoor in grote problemen.

 

                                                 

 

                                            

Door onze contactpersonen ter plaatse is ons om financiële hulp gevraagd. Daar willen we zeker gehoor aan geven maar we moeten wel eerst goed in beeld hebben wat de gevolgen zijn. De middelen van Stichting Together zijn beperkt en we willen voorkomen dat het ten koste gaat van de lopende projecten. We hopen daarom op extra donaties van sponsoren en donateurs.

 

Voortgang projecten
Met de projecten binnen het Together Self Supporting Center gaat het redelijk goed. Het aantal koeien neemt toe en dat levert steeds meer melk op. De melkproductie neemt ook toe doordat nieuwe gewassen betere voeding voor de dieren oplevert. De melk wordt goed verkocht, vooral aan particulieren in de omgeving.

                                                 

 

Daarnaast wordt er ook melk gebruikt voor de productie van ijs. De productie en verkoop van ijs is bijzonder winstgevend. Momenteel wordt het ijs alleen bij de school verkocht. Er zijn mogelijkheden om de productie op te voeren en het ijs dan ook te verkopen aan winkels en de horeca. Maar dan moet wel aan meer regels worden voldaan van de Indiase overheid. De mogelijkheden worden momenteel onderzocht, dat kan wel enige tijd duren. De intentie om er een succes van te maken is er zeker ook in India.

 

                                               

 

Met de geiten en kippen gaat het goed. Het is de bedoeling dat de hoeveelheid dieren verder wordt uitgebreid waardoor de opbrengst hoger zal worden. De opbrengst van de boerderijen wordt in het kader van het Together Self Supporting Center ingezet voor de kosten van het Togetherhome.

 

                                            

 

Het Togetherhome komt geleidelijk op gang. Er verblijven inmiddels zo’n zes mensen met een beperking en er is overleg met meer toekomstige bewoners. Tot het moment dat het hele centrum self supporting is moeten de reguliere kosten door sponsoring en donaties worden opgebracht. Daarnaast wordt een deel van de kosten door subsidies van de Indiase overheid gedekt.

 

                         

                                                                                       Togetherhome

                       

Bij de projecten in het kader van het Together Self Supporting Center wordt o.a. samengewerkt
met de organisaties Wilde Ganzen en ASN Foundation.

 

Benefietavond
Om extra inkomsten voor de projecten te genereren, gaat Stichting Together een benefietavond organiseren. Op een zaterdagavond omstreeks eind maart of begin april organiseert Stichting Together een gezellige Portproeverij in de onlangs gerenoveerde zaal van Hotel Heitkamp in ’s-Heerenberg. U krijgt t.z.t. nog een uitnodiging met vermelding van de juiste datum.

                  

Deelname aan de proeverij gaat € 30,-- per persoon kosten en € 50,-- per echtpaar. Na de proeverij zal de avond muzikaal worden voortgezet. Buiten de portproeverij zijn alle consumpties e.d. voor eigen rekening. Alle opbrengsten van de proeverij komen ten goede aan de projecten in India. Natuurlijk mag de tevredenheid na een geslaagde avond worden uitgedrukt in een extra donatie, maar dat is zeker geen verplichting.

 

2018 loopt ten einde
We kijken graag vooruit, naar alle plannen die we nog willen realiseren, maar af en toe is het ook goed om even terug te kijken. Wat heeft 2018 ons gebracht, en is dat wat we hadden gehoopt en verwacht? Veel van wat in 2017 is opgestart heeft dit jaar een steviger basis gekregen. Het Together Self Supporting Center is nog niet afgerond maar al wel goed op weg.

Het opzetten van boerderijen en een Togetherhome is een enorme opgave voor een kleine organisatie als Stichting Together. We zijn er trots op wat er is gerealiseerd maar weten ook dat er nog veel gedaan moet worden. De resultaten waren alleen mogelijk dank zij de bijdragen van donateurs en sponsoren waar we altijd op kunnen rekenen, daar zijn we enorm dankbaar voor.

 

We bedanken allen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van Stichting Together

en wensen u allen goede kerstdagen toe en natuurlijk een heel mooi 2019.