Nieuwsbrief 2017  nr. 3

 

Water van levensbelang

Terwijl op veel plaatsen in de wereld wateroverlast ontstaat door hevige regenval lijkt het in het zuiden van India wel steeds droger te worden. Juist in dit gebied met veel armoede levert dat extra problemen op. In het verleden heeft Stichting Together veel waterprojecten gerealiseerd voor zowel huishoudelijk gebruik als voor bevloeiing van akkers. Tegenwoordig houden we ons vooral bezig met projecten die gericht zijn op selfsupporting. Watervoorziening is daar dan onderdeel van.

 

 

 

Samen sterker

Door samen te werken zijn we tot veel meer in staat dan individueel. Door verschillende soorten projecten samen te voegen worden die ook beduidend sterker dan afzonderlijk. Dat is dan ook de basis van het Together Self Supporting Center. Door het melkveebedrijf samen te voegen met een geiten- en kippenboerderij en een Togetherhome versterken die elkaar. Ze kunnen dan ook samen gebruik maken van de noodzakelijke watervoorziening. Zo streven we er naar om met beperkte budgetten maximale resultaten te boeken.

 

Studenten op stage

Ook nu zijn er weer studenten op stage bij onze projecten in India. Dat is belangrijk voor de eigen ontwikkeling van de studenten maar zeker ook voor het slagen van de projecten waar ze voor aan de slag zijn. Op dit moment zijn er vier studenten bij onze projecten. Bij de boerderijen zijn er twee en de andere twee zetten zich in voor de vrouwengroepen. Versterking van de positie van vrouwen is hard nodig omdat ze nog steeds worden achter gesteld. Doordat de studenten enkele maanden in het projectgebied verblijven ervaren ze duidelijker de cultuurverschillen met Nederland. Dat kan soms echt wel heftig zijn. Rekening houden met cultuurverschillen is noodzakelijk voor het uiteindelijke resultaat van de projecten. Dat dit niet altijd gemakkelijk is weten we ook uit ervaring.

 

 

Aan het werk

Wat we ook willen bereiken, we moeten er voor aan het werk. Niet alleen wij van Stichting Together, maar vooral ook de mensen in ons projectgebied in India. Er moet gewerkt worden op de boerderijen met het verzorgen van de dieren, in het Togetherhome met het begeleiden van de mensen met een beperking, met de verkoop van melk en het produceren van consumptie ijs. Stichting Together probeert zo goed mogelijk de voorzieningen te realiseren maar het uiteindelijke werk is voor de mensen ter plaatse. Met dat werk houden ze niet alleen de voorzieningen in stand maar realiseren ze ook een beter inkomen. Met dat inkomen werken ze zelf aan een betere toekomst.

 

Projectreis 2018

In februari komend jaar gaat er weer een delegatie van Stichting Together naar het projectgebied in India. Projectreizen zijn nodig voor controle van de projecten die de afgelopen tijd zijn gerealiseerd maar ook voor overleg met alle betrokkenen. Ook is het van belang om contacten te leggen met overheid, banken en organisaties die voor het slagen van onze projecten van belang kunnen zijn. Aan de projectreis zijn voor de stichting geen kosten verbonden. Alle reis- en verblijfkosten worden door de deelnemers uit eigen zak betaald. Zo blijven de beschikbare financiën volledig beschikbaar voor de projecten.

 

 

Togetherhome

Het Togetherhome is in aanbouw en zal  naar verwachting tijdens de projectreis officieel geopend kunnen worden. De bouw zal dan gereed zijn maar het huisvesten van de mensen met een beperking zal wellicht wat langer duren. De landelijke organisatie Wilde Ganzen ziet ook het belang van het Togetherhome en wil met een aanzienlijke financiële bijdrage deelnemen aan dit mooie project.

Net als bij de boerderijen hopen we ook hier vakgerichte stages voor studenten te kunnen aanbieden. Die kunnen er voor zorgen dat de kwaliteit van de zorg op een zo hoog mogelijk niveau komt. Zo bouwen we samen verder aan mooie ontwikkelingen voor de armste mensen in het zuiden van India. We zijn een kleine stichting maar denken groot en handelen naar vermogen. Sponsoren en donateurs zijn dan ook altijd welkom om een bijdrage te leveren aan deze mooie ontwikkelingen.

 

 

Symbolisch poten en zaaien we met de bedoeling dat de armste mensen in het zuiden van India straks kunnen oogsten. Bijdragen van donateurs en sponsoren zullen altijd nodig zijn om deze projecten tot een succes te maken. Nu de economie in Nederland weer groeit hopen we ook voor India op verbetering.

 

Tot slot nog het volgende;

We zijn er trots op dat een organisatie als Wilde Ganzen  samen met ons het Togetherhome tot een succes wil maken.