NIEUWSBRIEF 2017 NR. 2

Aan de vrienden van Stichting Together

De vorige nieuwsbrief is al weer een aantal maanden geleden verzonden. Het is dus wel tijd voor een vervolg en dat kan nog net voordat voor veel mensen de vakantie begint. Dat er wat tijd is verstreken sinds de vorige nieuwsbrief wil niet zeggen dat er weinig activiteiten waren, in tegendeel. Er is hard gewerkt aan een nieuwe website, het opstarten van de geiten- en kippenboerderij en het realiseren van een Togetherhome voor de opvang van mensen met een verstandelijke beperking. We praten u graag even bij over de stand van zaken.

Uitvoerig overleg met diverse betrokkenen is de basis voor een goede samenwerking

Nieuwe aanpak
Het werk dat  we voor- en in India doen heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Jarenlang hebben we gewerkt aan waterprojecten, bouwen van stenen huisjes en hulp aan boeren en scholen. Waterprojecten blijven altijd de nodige aandacht vragen in dit droge gebied. Verder richten we ons nu steeds meer op zelfredzaamheid, eigenlijk een overschakeling van ‘hulp’ naar ‘samenwerking’. We steunen- en begeleiden de mensen daar op weg naar een betere toekomst. Dat doen we door het opzetten van een Together Self Supporting Center. Daar wordt onder meer samen gewerkt aan boerderijen, vrouwenemancipatie en een Togetherhome.

Nieuwe website
Door alle veranderingen was ook onze website achterhaald, zowel qua inhoud als technisch. We zijn er trots op dat we een nieuwe website kunnen presenteren. We doen dat natuurlijk voor alle bekenden, maar zeker ook voor mensen en instanties die ons nog niet kennen, maar kennis willen nemen van onze activiteiten. We proberen vooral duidelijk te maken wat onze intentie is en onze unieke werkwijze. We vernemen graag wat u er van vindt.

Organisatieschema van het Together Self Supporting Center

Togetherhome
Eén van de grootste projecten de komende tijd is het Togetherhome. Dank zij de kennis en ervaring van de familie Geven van het Thomashuis in Terborg, is er een totaal plan ontstaan dat is aangepast aan de situatie in India. De mensen die ter plaatse verantwoordelijk zijn, werken er enthousiast aan. 

  

Een officiële eerste steenlegging met zegenen voor het Togetherhome dat nu in aanbouw is

Op een officiële wijze is reeds symbolisch de eerste steen gelegd en tevens door de Paters gezegend. Uit de mooie wijze waarop dit is gedaan blijkt dat de plaatselijke bevolking en de paters het project erg belangrijk vinden en het direct omarmen. Het ziet er naar uit dat tijdens de projectreis van begin 2018 het Togetherhome in gebruik genomen kan worden. Het zou mooi zijn als na niet al te lange tijd op meer plaatsen zo’n opvanghuis gerealiseerd kan worden.

Boerderijen
Het melkveebedrijf werkt goed en de melk wordt goed verkocht. De resultaten zijn positief maar de opbrengsten kunnen nog verbeteren zodat er meer bijgedragen kan worden aan het Togetherhome.

   

Koeienstal in gebruik en geitenstal in aanbouw

De Geiten- en kippenboerderij is nog niet zo lang in bedrijf, maar ook hier zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het is een open gebouw en is zelfs wat groter geworden dan het oorspronkelijke plan.

Vrouwenemancipatie
Vrouwen in ons projectgebied hebben onderling al wel veel sociale contacten. Dat is belangrijk want daarmee versterken ze hun positie. De ontwikkeling zoals wij die zouden willen is wat moeizamer. Dat komt deels door de Indiase cultuur. 

   

Geëmancipeerde vrouwen hebben grote invloed op het dagelijkse leven

We verwachten echter veel van de samenwerking met de Indiase organisatie Areds. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk vrouwen een vakopleiding krijgen. Vrouwen die een vakdiploma hebben, krijgen de mogelijkheid om geld te lenen bij een Indiase bank voor het opstarten van een eigen bedrijfje. Dat kan kleinschalig zijn op het gebied van kleding maken, bijvoorbeeld voor schoolkinderen of het produceren en verkopen van bijvoorbeeld ijs. Maar ook het beginnen van een winkeltje of een creche, of het kopen van een koe behoort dan tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden de boerderijen ook werkgelegenheid voor vrouwen. Een eigen inkomen versterkt hun positie in belangrijke mate. De zorgtaken in het Togetherhome zijn uitermate geschikt voor vrouwen. Ze kunnen daar belangrijk werk doen onder leiding van een gediplomeerde professionele kracht. We hebben er vertrouwen in dat de positie van vrouwen daardoor sterker wordt en dat is ook goed voor de ontwikkeling binnen families en zelfs hele dorpen.

Studenten
Dit najaar gaan er weer studenten van de Hogere Agrarische School (HAS) voor een stage naar onze projecten in India. De eerste 2 studenten van de HAS Den Bosch gaan al eind augustus. Zij zullen zich voornamelijk richten op de geitenboerderij. De gezondheid van de dieren is van het grootste belang en daarbij hoort goed voer dat zoveel als mogelijk zelf verbouwd kan worden. De stage van één student is voornamelijk op de gezondheid van de dieren gericht en de andere meer op het zelf verbouwen van gewassen die kunnen dienen als goed voedsel voor de dieren.

Het is nu al vrijwel zeker dat kort na de genoemde stage er 2 studenten van de HAS Venlo voor hun stage ook afreizen naar dit project in India. Zij zullen zich onder meer bezig houden met de vervaardiging en verkoop van ijs. 

IJsverkoop is een goede mogelijkheid in zo’n warm land

Als dat gaat lukken, dan kan dat een potentieel vrouwenproject worden, een aantal vrouwen die dit als bedrijfje gaan opstarten. De vorige 2 studenten hebben in hun stageopdracht al voorbereidend onderzoek gedaan op het gebied van productie en verkoop van ijs. Het is mooi te zien dat verschillende stages op rij elkaar kunnen versterken. Dat is goed voor de studenten en zeker voor de mensen in het projectgebied.
Voor het Togetherhome willen we ook stages aan gaan bieden voor studenten in die studierichting. Afhankelijk van hoe de start verloopt gaan we daar werk van maken.

Projectreis 2018
Begin volgend jaar staat er weer een projectreis op de agenda. Er wordt al druk gewerkt aan het programma, zowel in Nederland als ook in India. Om de weken van het verblijf zo effectief mogelijk te besteden is een goede planning erg belangrijk. 

Veel georganiseerd overleg tijdens projectreizen,
o.a. bij organisaties en de universiteit waar we contacten hebben.

Ook spontaan overleg met de dorpsbewoners

De mensen die we willen spreken kunnen er dan tijdig rekening mee houden zodat ze dan beschikbaar zijn. Bovendien kunnen de mensen die ons willen spreken zich daar dan tijdig op voorbereiden. Soms willen groepen mensen in het projectgebied ook hun menig laten horen, zonder de plaatselijke leiders. Daarvoor is natuurlijk ruimte. Wel moet er dan meestal een tolk bij betrokken worden, want niet iedereen spreekt Engels. 

Zoals altijd zijn ook nu de verwachtingen voor de projectreis weer hoog gespannen.