Nieuwsbrief 2017 nr. 1

Ander gezicht

De eerste nieuwsbrief van 2017. Voor de meeste mensen hebben de goede voornemens voor het nieuwe jaar hun realistische omvang bereikt. We hopen dat het voor iedereen een goed jaar wordt. Dit jaar gaat ons gezicht veranderen.

  

Een nieuwe logo is al ingevoerd en een nieuwe website wordt binnenkort gebouwd. Verder blijven we hetzelfde met onze basis in ’s-Heerenberg, een financieel centrum in Utrecht, ondersteuning uit alle windstreken en onze projecten in het zuiden van India.

  

Het gaat om heel veel

Met de verkiezingen in het  vooruitzicht blijkt dat er in Nederland veel te kiezen valt. Nooit eerder waren er zo veel politieke partijen waaruit gekozen kon worden.
Wereldwijd waren er nooit zo veel mensen op de vlucht voor geweld en honger. Voor hen is er niets te kiezen, ze moeten overleven nadat ze van huis en haard verdreven zijn.  

In het zuiden van India is geen oorlog en ook geen hongersnood maar wel heel veel armoede.   
                                                   

Om te voorkomen dat de nood zo hoog wordt dat ze zich gedwongen zien om elders hun heil te zoeken, willen we de leefomstandigheden van hen duurzaam verbeteren. Iedereen is gehecht aan zijn- of haar geboortegrond, daarom helpen we daar waar ze thuis zijn.

Boerderijen

Het gaat goed met onze boerderijen, maar er is ook ruimte voor verbetering. In dit warme gebied geven onze koeien gemiddeld zo’n 8 liter melk per dag. Dat is al ruim boven het gemiddelde in India maar we denken dit verder op te kunnen voeren naar ongeveer 15 liter per dag per koe.

De geitenboerderij staat er inmiddels. De geiten zullen binnenkort aangekocht worden.
Deze boerderij zal ook kippen gaan houden. Een geitenboerderij elders in India heeft als voorbeeld gediend. Daar werden geiten gehouden op een soort verdiepingsvloer. Daar onder is dan ruimte voor de kippen. De opbrengsten van deze boerderij komen van geitenvlees, kippenvlees en eieren.  

  

  

Togetherhome

Het Togetherhome, naar het voorbeeld van de Thomashuizen in Nederland, is in India onbekend. Gezien de omstandigheden waaronder volwassen mannen met een beperking daar leven, willen we daar zo snel mogelijk met een Togetherhome beginnen. Een snelle start is positief, maar zeker zo belangrijk is dat  vooraf continuïteit is gewaarborgd. Dat heeft onder meer te maken met financiën maar zeker ook met de inzet van deskundige zusters voor verpleging en verzorging. Dat kost veel tijd maar het is nu zo ver dat in de loop van dit jaar het Togetherhome gebouwd kan worden. 

     
Foto: Harry Geven, de inspirator achter het Togetherhome, hier tussen zijn mensen in India.

Zo het er nu uitziet, kan het Togetherhome begin volgend jaar in gebruik genomen worden. Het geld om met de bouw te kunnen starten is inmiddels overgemaakt. Belangrijk hierbij was een mooie bijdrage van de ASN Bank.    De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen voor organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. We zijn er trots op dat ook ons Togetherhome door de ASN Bank is omarmd.  

De kracht van vrouwen

Vrouwen worden in India nog steeds achtergesteld en soms zelfs onderdrukt. Door achtergestelde vrouwen te trainen en op te leiden in vakgebieden worden ze zelfstandiger. Binnen onze stichting zijn enkele vrouwen actief om dit project in goede banen te leiden. De Indiase organisatie Areds helpt ons daarbij. Het opstarten duurt wat langer dan we hadden gehoopt maar het gaat dan ook om heel veel vrouwen. Ook over dit project zullen we u regelmatig op de hoogte houden.

       
Foto’s : De ontwikkeling van vrouwen bepaalt in belangrijke mate de toekomst in India

Stages van de HAS

Er zijn weer gesprekken geweest met studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch voor een stage in India. Inmiddels hebben ook studenten van de Hogeschool in Dronten interesse getoond voor een stage in India. We hopen dat het allemaal gaat lukken want door de stages kunnen de projecten een belangrijke impuls krijgen. De stageopdrachten zullen voornamelijk gericht zijn op de gezondheid van de dieren en vooral de geiten. Ook het verbouwen van gewassen voor diervoeder is van belang. Daarbij  moet onderzocht worden welke gewassen ter plaatse het beste zijn voor diervoeder en ook geschikt zijn voor deze droge grond. We hopen voor komend najaar voor 2 studenten een stage te mogen regelen.

Water blijft zorgelijk

 
Foto: Een waterput die we eerder succesvol realiseerden in een ander gebied.

Op verzoek van onze partners in India hebben we steun verleent aan het realiseren van een waterput, buiten de eerder genoemde projecten. Dat heeft echter nog geen bruikbaar water opgeleverd. Op enkele andere locaties is die methode wel met succes toegepast. Na verder onderzoek door deskundigen ziet het er naar uit dat op ongeveer anderhalve kilometer afstand de kans op goed water veel groter is. Het water moet dan wel vervoerd worden. We bestuderen de mogelijkheden daarvoor, zoals vervoer per tractor met een tankwagen of een pijpleiding. Voor alle projecten is goed water een pure noodzaak. 

We proberen ook via Nederlandse technieken meer grip te krijgen op de waterprojecten maar dat is een ingewikkeld proces en kost veel tijd. Stichting Together gaat door op de ingeslagen weg en daar is de komende tijd met hulp op zowel technisch als financieel gebied nog veel te bereiken.