Studenten en stages

De afgelopen jaren hebben studenten van agrarische hogescholen een belangrijke rol gespeeld bij onze boerderij projecten. Dat waren tot nu toe veelal studenten van de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch, maar studenten van alle onderwijs instellingen die een buitenlandstage op hun programma hebben kunnen zich aanmelden. We gaan dan bekijken welk soort stage past bij  de betreffende opleiding.

Stages bij onze projecten in India

Stages bij onze projecten in India zijn extra waardevol omdat ze onvergelijkbaar zijn met de meeste voor de hand liggende stages. Voor studenten die er geweest zijn was het een geweldige onuitwisbare ervaring die ze niet hadden willen missen. Behalve het in praktijk brengen van de studie is het ook heel bijzonder om kennis te maken met een cultuur die totaal anders is dan de onzen. De stageplaatsen zijn uitdagend maar wel veilig.

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven in Nederland hebben een hoog niveau, maar in India staat men aan het begin en kan men ervaren hoe uit het niets een goed functionerend bedrijf ontstaat. Dat hierbij ervaringen uit Nederland gebruikt kunnen worden is duidelijk maar zeker zo belangrijk is de nieuwe inzichten die studenten zullen ervaren en die gebruikt kunnen worden bij de verdere ontwikkelingen. Landbouworganisatie ZLTO heeft de stages tot nu toe financieel gesteund, dat maakt het voor studenten extra aantrekkelijk. We hopen dat ook de komende stagen een bijdrage zullen krijgen.

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je hier meer over weten neem dan contact op via het contactformulier.